הסרת כישופים ועין הרע


הוצאת עין הרע

המושג עין הרע קיים כמעט בכל התרבויות העתיקות וידועים סוגים שונים של קמעות, סימני ידיים, לחשים והשבעות לביטולו – כל אלו הינן דרכים להוצאת עין הרע ולהסרת עין הרע. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.ו.ז.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.ו.ז.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- נ.י.ת

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: נ.י.ת. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- נ.ל.ך

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: נ.ל.ך. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.ז.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.ז.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.ו.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.ו.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- פ.ו.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: פ.ו.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.י.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.י.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.י.ז

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.י.ז. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.ש.ר

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.ש.ר. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.ז.ה.ו

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.ז.ה.ו. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.ק.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.ק.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- כ.ה.ת

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: כ.ה.ת. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.י.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.י.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ע.נ.ו

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ע.נ.ו. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ע.ש.ל

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ע.ש.ל. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ר.ה.ע

ע"ב שמות לקוחים משלושה פסוקים בספר שמות פרק יד' פסוקים יט'-כא', שבכל אחד מהם72 אותיותעוצמתיות במיוחד: יט וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיֵּלֶךְ, מֵאַחֲרֵיהֶם; ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ל.כ.ב

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ל.כ.ב. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.ל.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.ל.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.ר.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.ר.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- א.כ.א

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: א.כ.א. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.ב.מ

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.ב.מ. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.ה.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.ה.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ע.ר.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ע.ר.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.ז.ע.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.ז.ע.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- א.ו.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: א.ו.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.י.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.י.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.ב.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.ב.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ל.ל.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ל.ל.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ר.א.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ר.א.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.מ.ב

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.מ.ב. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- נ.נ.א

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: נ.נ.א. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- א.נ.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: א.נ.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ר.י.י

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ר.י.י. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.ז.ל

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.ז.ל. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.ה.ש

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: א.ל.ד. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.ז.ב.ו

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.ז.ב.ו. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.צ.ר

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.צ.ר. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ע.מ.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ע.מ.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.ל.ה

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.ל.ה. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- מ.נ.ד

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: מ.נ.ד. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- פ.ה.ל

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: פ.ה.ל. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ע.ל.ם

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ע.ל.ם. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- א.י.ע

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: א.י.ע. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.ר.ו.ז

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.ר.ו.ז. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ה.ו.ז.ש

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ה.ו.ז.ש. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ו.ו.ל

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ו.ו.ל. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- כ.ו.ק

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: כ.ו.ק. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- י.ר.ת

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: י.ר.ת. ... המשך המאמר

תורת הקבלה: ע"ב שמות. משמעות צרוף האותיות- ל.ו.ו

סגולות 72 האותיות על פי הקבלה - משמעות ופירוש צרוף האותיות: ל.ו.ו. ... המשך המאמר

1 2 next סך הכל: 70 | מציג: 1 - 50
חיפוש באינדקס המטפלים - הסרת כישופים ועין הרע קטעי וידאו - הסרת כישופים ועין הרע

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאן