שיתוף פעולה חדש של אתר המטפלים ואלטרנטיבלי
במיוחד למאמנים אישיים להעצמה ומטפלים אלטרנטיביים* המתנה למצטרפים חדשים
* בכפוף לתקנון