מדורי תוכן

ראשי | קבלה ומודעות עצמית | הכל על קבלה | המסתורין שבעולם האותיות- חלק ב'

המסתורין שבעולם האותיות- חלק ב'

המסתורין שבעולם האותיות- חלק ב' המסתורין שבעולם האותיות- חלק ב'

במאמר זה נכנס אל תוך עולם האותיות ונלמד את סודותיה של כל אות ואות. נחקור ונחשוף את העוצמות הרוחניות והמשמעויות בכל אות על כלל היבטיה השונים.

לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484

האות י' מהו סודך?
ללא ספק מדובר באות הרוחנית ביותר ובעלת העוצמה הרבה ביותר בשפה העברית, ולכן לא לחינם היא פותחת את שם הבורא המפורש. מהווה את היסוד המאחד את כל הכוחות הפועלים בבריאה ונחשבת לאות הראשונה שבקעה בשרשרת האותיות אשר יצרו את העולם. חכמי הקבלה אמרו: "מאן דאיהו זעיר איהו רב". קרי, מי שהוא קטן הוא באמת גדול ובעל עצמה. כזכור נוכחנו לראות כי האות "א" רומזת לאחדותו של הבורא ולחכמה האינסופית ובשונה ממנה האות "י" היא בבחינת מקור ההתחלות והבאר ממנו נשאבת החכמה. האות "י" מייצגת בכתיבתה המצומצמת והקטנה את מינימום החומר הבא לבטא מקסימום של רוח ולפיכך נקשרת על מידת הצניעות ומשויכת לעולם העל אנושי והמטפיסי. הנושא אות "י" בתחילת שמו יהיה בעל אישיות חזקה לצד חוש הומור מפותח. באם תופיע פעמיים הרי זו הדגשה חיובית של מעלותיה. 

האות כ' מהו סודך?
אות הכתר, הכוח, העשייה והגשמת המטרות. רומזת למילה "כף" (כמו כף יד) האחראית על הביצוע והוצאת הדברים מהכוח אל הפועל. מייצגת את רעיון "הכתר" הראוי למי שעמל והשיג מטרותיו בדרך ראויה וניצב במעלה רמה. שהרי בגימטריה האות "כ" ערכה 20 והמילה "עשרים" בגימטריה 620 ממש כמו המילה "כתר" שאף ערכה 620. נראית דומה לאות "ב" המבטאת את הבינה (רעיונית) ולוקחת אותה צעד אחד קדימה לעבר יישום הרעיון התיאורטי. אות שסגולתה לקבל ככתוב: "פותח את ידך.." ובמוצאי שבת קודש נוהגים לפתוח ולסגור את כף היד אל מול להבת הנר, מנהג המייצג את הנכונות לשוב אל עולם המעשה לאחר מנוחת השבת. הנושא אות "כ" בשמו יהיה מחד בעל פוטנציאל להדריך, להנהיג ויעניק לסביבתו תחושת ביטחון שהכל נמצא בשליטה. מאידך עליו להיזהר משתלטנות, כוחניות ועריצות. 

האות ל' מהו סודך?
שמה של האות "ל" מבטא את תכונתה הפנימית- לימודים. האות האמצעית והגבוהה ביותר בשפה העברית. מבטאת את הלימוד ואת תפישתו השכלית של האדם. שבאמצעותה הוא יוכל להגיע להבנה עמוקה של מטרת החיים עצמם וכפועל יוצא להתחבר לבורא. שהרי ללא לימודים יתקשה האדם למלא את חייו בתוכן ומשמעות. מייצגת את התפישה הרעיונית הרומזת ללב האדם ולעולם הרגשות. צורתה הגרפית: בנויה מהאות "כ" ועליה ניצבת האות " ו" (בגימטריה 26, רמז לשם הבורא). סגולתה העיקרית של האות "ל" היא היכולת לחבר בין הפכים ולהוות כלי עזר המגשר בין בין העולם החומרי לעולם הרוחני. הנושא אות "ל" בשמו יהיה בעל שאיפה מתמדת ללמוד, ללמד ולהרחיב את אופקיו. יתרה מכך, בשל שיוכה ללימודים ולהשגות היא תדחוף את האדם לגילוי מטרה, משמעות וייעוד בחייו. 
יש הרואים באות "למ"ד" ראשי תיבות המביעות את סגולותיה: "ל'ב מ'בין ד'עת"

האות מ' מהו סודך? 
משויכת ליסוד המים המהווים את כוח החיים בעולם ולכן מבטאת את היצירה וההתחדשות. ערכה המספרי הוא 40 עניין המורה על יצירה חדשה. ראה 40 יום ו-40 לילה, 40 שנה במדבר, 40 ימי מבול, 40 ימים ליצירת הוולד (מסכת בכורות, כ"א) ועוד...לאות "מ" שתי צורות. האחת "מ" פתוחה המורה על הנגלה והשנייה "ם" סופית סגורה המופיעה בסוף מילה המורה על הנסתר ועל הנהגת הבורא הנשגבת מבינתו של האדם. במהותה מבטאת את יכולת החיבור בין כוחות עליונים רוחניים וכוחות נמוכים גשמיים כמצוי במילה "אמת" שמשמעה חיבור הכוחות הרוחניים (האות א') עם הכוחות הגשמיים (האות ת') והאות "מ" מהווה את הגשר המחבר ביניהם. הנושא אות "מ" בשמו יהיה מחד גיסא אדם בעל הגיון סובייקטיבי, יצירתי, חרוץ, שאפתן, מלא עניין ורב תחומי. מאידך עלול להיות חוצפן, חסר סבלנות רע מזג וכעסן. 

האות נ' מהו סודך?
אות עצמתית ובעלת עומק רב. היא אות הנשמה ומסמלת את ניצוץ הבורא באדם. ערכה המספרי הוא 50 ולכן נקשרת מחד עם חמישים שערי קדושה (חיובי) ומאידך עם חמישים שערי דטומאה (שלילי). לפיכך מורה על יכולת הבחירה של האדם. באוצר המדרשים (ד"ה, נו"ן) מובא: "כל נשמה ונשמה, פעמים שהיא רובצת כמו ה"נ" הרבוצה ופעמים שהיא זקופה כמו האות "ן" הזקופה- שעה שאדם רובץ, חסר תנועה ופעילות גם נשמתו רובצת. ובזמן שאדם מלא חיות ושאיפות, נשמתו מזדקפת לגובהה המלא. בעוד שהאות "נ" יושבת על חלקה התחתון האות "ן" ניצבת על קוצה וכאשר היא מופיעה בסוף מילה יורה הדבר על עניין המבדיל בין מצב זמני למצב קבוע. לדוגמה כועס-כעסן, סולח-סלחן וכדומה. נקשרת עם מידת הצניעות והענווה. הנושא אות "נ" בשמו יהיה בעל ביטחון עצמי, דעתן, תקשורתי (לרבות עיסוק בכתיבה). באם יתקל בקשיים עלול להיות צר עין, חמדן וקנאי עד כדי הרס עצמי. 

האות ס' מהו סודך? 
בשונה משאר האותיות האות "ס" סגורה מכל צידיה עניין המגדיש את מהותה- ללא התחלה וסוף. מחד נראית כחומה מבוצרת השומרת, מגינה ומשרה תחושת ביטחון על האדם. מאידך עלולה לחסום את מזלו ולעכב את התפתחותו. לא בכדי המילים סגור, סוד, סובב, סוף מבטאות את קווי האופי של האות "ס". ערכה המספרי הוא 60 ויש הרואים באות "ס" סגולה לשמירה והגנה שהרי ברכת הכהנים מכילה 60 אותיות בדיוק. ארבעת הרבדים שבחכמת התורה נקראים בשם פרד"ס (פשט, רמז, דרש, סוד) כך שהאות "ס" רומזת לחכמת הנסתר ולעיסוק בסודות עליונים. הנושא אות "ס" בשמו יהיה אדם יסודי, שכלתן וחקרן. באם תופיע יותר מפעם אחת יורה הדבר על נאיביות, עקשנות וכבדות. ככלל האות "ס" עשויה לשמור על האדם אך מניסיוני אעיד כי לרוב היא מקשה על הזרימה בכוח המזל ועל הדינמיקה שבחיים.

האות ע' מהו סודך?
אות גרונית המייצגת את ההתבוננות בעולם הגשמי וממנו להתבוננות פנימית. לרוב אין הוגים אותה בצורתה הנכונה ולכן נשמעת כמו האות א' השונה ממנה מהותית. שהרי האות א' נקשרת עם הרובד הרוחני הטהור (ראה המילה "אור") והאות ע' משויכת ליסוד עולם החומר (ראה המילה "עור"). רומזת לחוש החשוב ביותר לאדם – חוש הראיה. בעוד ששאר החושים (מישוש, ריח, טעם, שמיעה) פועלים רק כאשר מתקיימת קירבה פיסית מסוימת אליהם חוש הראיה הולך בנקל מרחקים עצומים. חכמת הקבלה מלמדת כי דרך הראיה הגשמית נוכל להבין את עומקה של הראיה הפנימית. קרי, אדם שעיניו בראשו יוכל להגיע בראייתו לא רק למרחבים עצומים אלא אף יוכל להתבונן לעומקים אדירים המצויים בתוכו. האות "ע" פותחת את הבדלי המעמדות בין "עני" ובין "עשיר" והשוני כידוע הינו מהותי, מדוע? חכמי ישראל גורסים כי באם נשמיט מהעני ומהעשיר את האות "ע" נגלה את התשובה. העני הוא האדם המסתכל על חצי הכוס הריקה ואינו שמח בחלקו. הוא מיילל ומתלונן ("ני "- בכי ויללה). לעומתו העשיר הוא האדם המתבונן על חצי הכוס המלאה ומוקיר תודה על חלקו ("שיר" – שמחת הלב). ערכה הגימטרי של האות "ע" הוא 70 ומכאן נרמז לסגולתה הרוחנית. 70 פנים לתורה, נכנס יין (70) יצא סוד (70). הנושא אות "ע" בשמו יהיה לרוב אדם רחב לב עם נטייה פנימית לסייע לזולת מתוך הזדהות עם מצוקתו. 

האות פ' מהו סודך?
בשונה מהאות ס' הסגורה האות פ' מבטאת את הפתיחה והפריצה קדימה. מייצגת את איבר הדיבור, את הפה. בלשון הקודש מרבית המילים המבטאות יציאה ממצב סגור פותחות באות "פ". לדוגמה: פנים,פתח, פריצה, פיצוץ, פריקה וכדומה. צורתה הגרפית: בנויה מהאות "כ" ובתוכה אות "י". באם נתבונן על האות "פ" הכתובה בספר תורה(כתב אשורית) נראה דבר מופלא- בתוכה נמצאת האות "ב". עניין המורה על פנימיותה הנסתרת של האות "פ". ערכה הגימטרי הוא 80, רמז "לבן שמונים לגבורה" (מסכת אבות). בסדר האל"ף בי"ת קודמת הע' לפ', שכן כך ראוי שיהיה. ראשית העין רואה את הדברים, ולאחר מכן הפה מבטא את המחשבות. הנושא אות "פ" בשמו יהיה אדם מילולי מאד ובעל נפש עדינה היכולה לרפא ולסייע לזולת בכאבו. 

האות צ' מהו סודך?
רומזת בשמה לצדק ולצניעות. בסדר האותיות נמצאת במקום ה-18, מספר המבטא את המילה "חי" כפי שנאמר : " צדיק (האות צ') באמונתו יחיה". האות "צ" סוגרת את האותיות ס, ע, פ לפניה ולכך קיים הסבר נפלא. האות ס' -שמירה, האות ע' - עיני האדם, האות פ'- פה האדם, האות צ'- אדם צדיק. לכן מי ששומר את עיניו מלחמוד ואת פיו מדבר מרמה ולשון הרע הוא הצדיק האמיתי. בנויה מהאותיות "נ" ו- "י". כאשר האות "י" הרוחנית העצומה מחוברת לענווה גדולה- האות "נ". אות בעלת כוח רוחני עצום המשפיעה על בעליה. הנושא אות זו בשמו יהיה בעל סגולות רוחניות גבוהות ויימשך לרוחניות ולדת. ללא ספק מדובר באדם בעל הילה גבוהה המקרינה ע הסובבים אותו. באם האות תופיע בתחילת השם הדבר עשוי להורות על פרנסה ללא טורח.

האות ק' מהו סודך?
אות דואלית הרומזת לשני עיקרים הפוכים. הראשון מבטא את ממד הקדושה בדרגתה הגבוהה ביותר והשני את ממד החיקוי, הפך הקדושה. לפיכך נקשרת מחד עם עולמות רוחניים עליונים ומאידך התבוססות בתהומות גשמיים בהמיים. במהותה מרמזת על חופש הבחירה וביד האדם להחליט האם ייצמד לחבל דקדושה או לחבל דטומאה. צורתה הגרפית בנויה מהאותיות "כ" + "ו" יחד בגימטרייה ערכן 26 הרומזות לשם הבורא המפורש. לכן האות "ק" מבטאת את הטוהר המוחלט והזכות העילאית. הנושא אות זו בשמו יהיה בעל שליטה עצמית וידע לרסן את תאוותיו ויצריו. עקשן ובעל משמעת עצמית גבוהה. מציב לעצמו ולאחרים סטנדרטים נוקשים ומצפה שיעמדו בהם. 

האות ר' מהו סודך?
מייצגת את הדינמיקה,התנועתיות והזרימה. מרחיבה ומפשטת את האותיות "ב" ו- "כ" המבטאות את רעיון היצירה ,הבריאה וההתחדשות. כך שניתן לומר כי בכוחה להוציא מן הכוח אל הפועל רעיון תיאורטי ליישומו בדרך פרקטית. לאות "ר" שני פנים. האחד חיובי והשני שלילי. מהצד החיובי מביעה את המושגים "ראשון" ו- "ראש" המביעים את הפריצה קדימה, את ההנהגה ואת המיצוב הגבוה בסולם. לעומת זאת מהצד השלילי מביעה את המושג "רש" המבטא דלות, עניות, והימצאות במדרגה תחתונה ככתוב: " ולרש אין כל" (שמואל ב', י"ב). כאמור תורת הקבלה רואה באות ר' סמל לשני מונחים סותרים אלו. לפיכך מי שמשתית את הנהגותיו על בסיס ערכים מוסריים ורוחניים כאחד  נחשב כמי שעובד עם הראש וחזקה עליו שיוכל למשוך שפע ברכה והצלחה ממרומים. ברם, באם האדם נותר שבוי בעבותות הגשמיים וברצונותיו האגואיסטיים השפעת השפע תחדל ובנקל הוא עלול ליפול לתהומות חשוכים של מרירות ועניות ארצית ורוחנית גם יחד. אדם הנושא אות "ר" בתחילת שמו יהיה בעל השפעה מרכזית בכל מקום שימצא שם ולפיכך יוכל לעודד להמריץ ולעורר כל עניין, לגלגל אותו הלאה וליישמו. יש בו חן רב והוא מהלך קסם על כל רואיו ולכן הוא ניחן בתקשורת טובה הפותחת לבבות גם מול אלה המתקשים לפתוח את צוהר ליבם. לעומת זאת עליו להיזהר שלא ליפול למידה המגונה, היא מידת הכעס והתפרצות הזעם.

האות ש' מהו סודך?
שייכת ליסוד האש (מאבני היסוד בבריאה) ומבטאת את האנרגיה המתפרצת. למתבונן היטב תיראה האות "ש" בעלת שלושה קווים מאונכים היוצאים מבסיסה כלהבות אש המיתמרות מעלה ויש הרואים שני ידיים מונפות (קווים ימני ושמאלי) והראש (קו האמצע) נמצא בתווך. סמליות זו אנו מוצאים גם בתפילותיו של משה רבנו בעת מלחמת ישראל בעמלק. ככתוב: "כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל" (שמות י"ז, י"א). חיבור שלושת הקווים מבטא היטב את מכלול שלמות האדם- גוף, רוח ונשמה. לאות "ש" שני היבטים האחד מייצגת את מידת השקר והשחיתות כמובא בזוהר (הקדמה) כיצד פונה האות "ש" לבורא ומבקשת להיות הראשונה לתחילת מעשה הבריאה ומשיב לה הבורא: "אמנם את הראשונה בשמי ... מהות השלמות, אולם האדם עתיד להשחית את הקדושה ברשע ובשקר. שכנייך ר' וק' ימשכו אותך לקשור קשר ולטעת שקר עלי אדמות". ובמילים אחרות על אף שהאות "ש" ניצבת אחרי האותיות ק' ור', היא מופיעה בראש המלה "שקר". שהרי כל שקר קטן כגדול, מדמה, מסווה ומתבל את עצמו בקורטוב של אמת כדי שיתקבל על לב שומעיו. האותיות ק' ור' נותרות במקומן הנכון ויוצרות אמת מדומה, ורק האות ש' לבדה עוברת ממקומה האמיתי לראש המלה. כרומזת לעיוות האמת ולדברים חסרי כל שחר הקיימים בעולם השקר. לכן, האות ש', המסמלת בהופיעה לבדה ערך חיובי, עומדת בראש מלה זו. שקר שאין בו קורטוב של אמת, יידחה מיידית כדבר חסר בסיס. לעומת זאת לאות "ש" היבט חיובי מאד. היא בעלת פנים מאירות ומעמד של כבוד בעולמה של תורה שהרי איתה נפתח "שיר השירים". מבטאת חכמה, חקירה, שקדנות ואת אנרגיית החיים הקיימת בעולם. הנושא אות "ש" בשמו יהיה אדם רגיש בעל עצמה נפשית אדירה הניחן בקסם רב. בעל רצון לחיי תענוגות ולנהנתנות. בשל עוצמתה הרבה כך גם הסכנה הטמונה בה-כעסים,מרדנות, הוללות וחוסר נאמנות.

האות ת' מהו סודך?
מביעה אמת, שלמות ואחדות כוללת. על אף סמיכותה לאות "ש" הניצבת לפניה, קיים ביניהן שוני מהותי כרחוק מזרח ממערב. בעוד שהאות "ש" מורה בין השאר על מידת השקר, האות "ת" מייצגת את האמת המוחלטת. התלמוד במסכת שבת דן במילה 'אמת' ושואל: "מאי טעמא שקר מקרבן מיליה, אמת מרחקא מיליה, שיקרא-שכיח" קרי, מפני מה אותיות המילה "שקר" סמוכות אחת לשניה והאותיות המרכיבות את המלה "אמת" קוטביות, פרט לאות מ' החוצצת ביניהן ועומדת בתווך. התשובה לכך מפעמיה. בעוד שהשקר מצוי מאד האמת נדירה נצחית, אין סופית ובלתי מתפשרת. סמל לכך ניתן כאמור לראות במילה "אמת". הפותחת באות א' שהיא תחילת הכל ומסתיימת באות ת' החותמת את הכל והאות מ', האמצעית בשפה העברית המונה 26 אותיות (כולל אותיות סופיות), מחברת ביניהן. כאמור האות "ת" היא מסמלת סוף אך כמו שכל התחלה היא סיום כך האות "ת" חוזרת ומתחברת במעגל האותיות לאות "א" הראשונה ומתחילה מחדש את מחזוריות החיים. לפיכך ניתן לראות בה ביטוי להשלמה ולתכלית הכל. הנושא אות ת' בשמו יהיה בעל מסוגלות להתבוננות עמוקה עם יכולת ניכרת לניתוח מצבים. לעיתים יימשך לדת ולעולם העל חושי. לא כולם יזהו מיד את האיכויות הקיימות בו אך עם הזמן תתגלה עוצמות, חכמתו וצדקתו.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

מחפש מטפל/ת בתחום? בקטלוג המטפלים שלנו תמצאו את האדם הנכון... לחץ/צי כאן


שתף עם חברים: Post on Facebook Twitter

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאן
עוד באותו נושא:

יצחק אהרון, חכמת הקבלה, תורת הקבלה, קבלה, הכל על קבלה, רוחניות, חכמי הקבלה, סוד האותיות, סוד האותיות לפי הקבלה, סוד האותיות בשם האדם, משמעות האותיות בשם האדם, משמעות האותיות, משמעות האותיות בשם, משמעות האותיות בשמות שלכם לפי תורת הקבלה, משמעות האותיות לפי הקבלה, משמעות האותיות בקבלה

תן ציון למאמר זה

0