ראשי | מיסטיקה | נומרולוגיה | נומרולוגיה קבלית וכוח האותיות

נומרולוגיה קבלית וכוח האותיות

שתפו:
הגדל טקסט Decrease font Enlarge font
נומרולוגיה קבלית וכוח האותיות נומרולוגיה קבלית וכוח האותיות
מה מגלות אותיות השם שלך וכיצד נומרולוגיה קבלית עשויה לעזור לצאת ממצבי תקיעות בעבודה, במציאת זוגיות, פרנסה והצלחה.
לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484

נומרולוגיה קבלית וכוח האותיות בתורת הקבלה היא כוח עצום שהבנתו מאפשרת לנו לשנות מצבים בחיים העכשוויים שלנו והצלחה בעתיד.

תורת המספרים בקבלה הינה פילוסופיה שגורסת שמקומו של האדם בעולם מיקרי כלל ובמהותה מייחסת לכל מספר השפעות רוחניות. המשמעות המיוחסת לנומרולוגיה הינה שכל מספר מ-1 עד 10 מבטא תכונות שונות ומגוונות. תורת המספרים מייצגת חוקים המשפיעים עלינו באופן שניתן לנתח בדיוק מירבי את גורלו ומזלו של האדם. אך בשונה מאוד מהנומרולוגיה המודרנית המוכרת כיום, הקבלה רואה במספרים עולמות מלאים וידע עצום שלא קיים באף מקום אחר.
 
ידוע כי לכל אות יש מספר מייצג. יוצא אפוא שהאדם מושפע הן מהאותיות והן מהמספרים המופיעים בשמו ובתאריך לידתו העברי. אך על מנת להבין את כוחם של המספרים אסביר מעט על משמעותם ופנימיותם. כל עולם החומר תלוי וקשור במספרים לקיומו, היות שהם מהווים בסיס הבנה של הצורות הגשמיות שבעולם. משכך, ביסודם של כל הדברים הארציים מונח המספר והחומר לעולם יתבטא כמספר בצירוף גיאומטרי או מתמטי, בשפה הניתנת לניסוח מספרי. כל שינוי או מצג בעולם החומר (פיזיקה) ניתן לתיאור במספרים: שטחים, קוים, גבהים וכדומה. מכאן שלא תיתכן רציפות והמשכיות ללא מספרים.


 מיוחד לגולשי אלטרנטיבלי 

 רוצה לדעת מה מגלה תאריך הלידה שלך? מפה נומרולוגית מלאה בעברית שנכתבה על ידי מיטב המיסטיקנים של אלטרנטיבלי

 קריסטל המזל שלך - קריסטלים שיעזרו להגשמה עצמית, התמודדות ומיצוי הפוטנציאל

 הכנסו לחנות קריסטלים מבית אלטרנטיבלי


מה ההבדל בין נומרולוגיה מערבית לנומרולוגיה קבלית
חכמת הקבלה טוענת כי המספר הוא התחלת הכול ובכוחו אף לחשוף מציאות רוחנית עמוקה יותר מאשר זו הגשמית. לשיטתה של תורת הקבלה, לכל מספר ואות מכנה משותף הכרחי ולכל אות יש גימטרייה שמסמלת כוח רוחני. כלומר, בשם האדם לא טמון רק כוח האותיות אלא גם הערך המספרי של האותיות. דוגמה קצרה: האות מ' בגימטרייה 40, והמספר 40 מסמל מהפך, טיהור ושינוי כמובא במקרא 40 שנה היו בני ישראל במדבר, 40 יום ו-40 לילה ארך המבול על הארץ, רק לאחר 40 יום מהעיבור נקראת ההרה - אם, וכן הלאה. על זו הדרך ניתן לראות גם את האות ו', שהיא 6 בגימטרייה. 6 מסמלת את מימד החומר - מעלה, מטה, קדימה, אחורה, ימין ושמאל. מכאן שהחומר מוגבל ואינו יכול להתפתח ולשנות את צורתו לממד נוסף. לפיכך, עפ"י הקבלה המספר שש מייצג את החומר.
חכמי הקבלה מסבירים כי המספר שבע מייצג את הרוחניות הבלתי מוגבלת הקיימת בבריאה ובאדם וככזה מבטא את הרוחניות המניעה את  החומר. קרי, כשם שגוף האדם הוא חומרי ולו שישה צדדים, הנשמה שהיא החלק השביעי מחייה את הגוף ומעניקה לו את כוח החיים. כפי שמלמד ספר יצירה. עשר הספירות המובאות בו, הן הביטוי לתפישה האנושית של אופן, דרכי הנהגה וההתגלמות של הבורא בעולם.

ספירות הקבלה
בשפת הקבלה מספרים אינם סימנים מתמטיים מובהקים, אלא הם קודים בעלי אופי, שונות ומשמעות איכותית. לכן, אם ישנם עשר ספירות יש בודאי משמעות רעיונית מאחורי המספר. קרי, המספר עשר לא יתקיים אלמלא קדמו לו כל המספרים לפניו. מכאן שכל המספרים קשורים זה כשרשרת "ומולידים" אלה את אלה, אך הם עדיין עומדים כיחידות עצמאיות ייחודיות במרחב.

בספירות הקבלה מכונה המספר 10 בשם 'המספר השלם'. המשמעות המיוחדת של המספר 10 נעוצה בעובדה שהוא מנהיג את הבסיס המתמטי של השיטה העשרונית הנהוגה בחיינו. כך גם כל מערכת הַסְּפָרוֹת בנויה על בסיס עשרוני.
ספרי קבלה עתיקים כגון: כתבי האר"י, הפרד"ס, דך אמונה ועוד, דנים בסיבת היות הבריאה כולה מושתת ומנוהלת ע"י עשר ספירות, שכל אחת מהן כלולה מעשר וכן הלאה. כפי המובא במקורות קדומים יותר שם קיימת התייחסות למספר אלף (1,000) כאל המספר השלם. המדרש 'בראשית רבה' מציין שאת המספר 1000 כותבים "אלף" ובהיפוך אותיות "פלא" בכך קיים רמז לשם הבורא ולאחדותו. החסידות מלמדת שהמספרים מבטאים וממחישים את ארבעת העולמות -האחדות (1-9) מייצגות את עולם העשייה, העשרות את עולם היצירה, המאות את עולם הבריאה, והאלפים את עולם האצילות. כך מתקיים לו בתורת הקבלה השימוש במספרים ובשיטות מתמטיות כאמצעי להבנת מערכות גורל ומזל, הן בחיי הכלל והן בחיי הפרט.

נושאים כמו עיכוב בזיווג, חוסר מזל, פרנסה קשה, חוסר הצלחות וכדומה נבחנים, נמדדים ונבדקים בדיוק מופלא ומעורר השתאות נוכח אמיתות הדברים. כך שהקבלה מעמידה לרשות האדם את ההכוונה, הכלים והדרך לצאת מחושך לאור גדול. לפיכך, ידע מי שמרגיש חסימות ועיכובים בחייו, כי ניתן ואפשרי בהחלט לשפר, לחזק ולהגביה את כוח המזל בדרכים רוחניות טהורות. השינויים לא יאחרו להגיע, ואתם תיווכחו בוודאי לראות כי המזל מאיר לכם פנים וההצלחה והשפע יגיעו גם אליכם.

יובן כי אין להסיק מדברי כי מדובר בנומרולוגיה המודרנית (פיתגורס) העוסקת רובה ככולה בשיטת הצמצומים, אלא בזו הקבלית המונה למעלה ממאה שיטות חישוב שונות לכל עניין. שהיא עמוקה, שורשית, קדושה ומדויקת מעל לכל שיטה אחרת.

נומרולוגיה קבלית הינה לוגיקה החוקרת את האמת המוחלטת תוך שימוש במספר להמחשת הרעיון ולחשיפתו על דרך ההיגיון. תופעה זו חוזרת ושזורה בספרות הקבלה, שבה יכולים להיות מיוצגים באמצעות מספר, מונחים רב מערכתיים אשר מקורם בתפישה הקבלית את המציאות המושתתת על 'עיגולים ויושר' (0, 1), כמובא בכתבי "עץ חיים".

לסיכום, השימוש במספרים למטרות הבנת ולמידת המציאות הנבראת קיים בעולם הקבלה מזה אלפי שנים. הוא נשען על ידע עצום שהצטבר לאורך הדורות ומהווה גשר בין עולם החומר לעולם הרוח.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

עוד באותו נושא:

יצחק אהרון, תורת הקבלה, קבלה, נומרולוגיה, גורל, אותיות, תאריך לידה, עשר ספירות, תורת המספרים, תורת המספרים נומרולוגיה, תורת הנומרולוגיה, פיתגורס, נומרולוגיה קבלית, נומרולוגיה מערבית, כוח האותיות, תאריך לידה עברי
שתפו: