מחשבון שריפת קלוריות

  משקל בק"ג
 
  בחר סוג הפעילות
 
   בחר זמן הפעילות
  דקות

  חישוב התשובה
  בפעילות שרפת
      קלוריות