מחשבון הערכת אחוזי שומן

ס"מ
ס"מ
ס"מ
ס"מ

איפה אתה נמצא? טבלת אחוזי שומן תקינים
גיל נשים גברים
39-18 32%-21% 19%-8%
59-40 33%-22% 21%-11%
79-60 35%-24% 24%-13%