מדורי תוכן

שלח לי מזל

שלח לי מזל שלח לי מזל

לאורך ההיסטוריה היהודית התהלך היהודי הכשר בתמימות עם בוראו מתוך אמונה צרופה שהעולם מתנהג ומתנהל בהשגחה עליונה. אותה הכרה נרכשת צמחו להן שלל סגולות נפלאותלאורך ההיסטוריה היהודית התהלך היהודי הכשר בתמימות עם בוראו מתוך אמונה צרופה שהעולם מתנהג ומתנהל בהשגחה עליונה. לצד האמונה העצומה דעתו לא משה ממנו ודרשה תשובות לשאלות סבוכות על אופן ההנהגה, החוקיות שבבריאה ודרך פעולת הדברים בעולם. מתוך אותה הכרה נרכשת צמחו להן שלל סגולות נפלאות שלהן מייחסים המקובלים משמעויות כבדות משקל. כך התפתחו לאורך ההיסטוריה היהודית אמונות שונות בכוח העל טבעי שעין בשר לא מסוגלת לראותו שהרי רב הנסתר על הנגלה

חכמת הקבלה מלמדת כי הבורא טבע בעולם חוקים רוחניים על טבעיים הקשורים במערכת הבריאה ובעולם הטבע ככתוב: "אין לך עשב  ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל ". בארץ (זוהר, בראשית דף יד, א'). אותם חוקים נקשרים ישירות עם תהלוכת גלגלי הרקיע והשפעתם על העולם הגשמי בכללותו ועל חיי הפרט ניכרים עד מאוד, על כך יעידו כתבי המקובלים. במרוצת הדורות מצאו אלפי אנשים תועלת ועזרה לצרותיהם ולתלאותיהם, אם על ידי סגולות המופיעות בספרים ואם על ידי סגולות העוברות במסורת מאב לבן. בתחילת השבוע, קרי במוצאי שבתות ישנן סגולות עצומות המועילות לשבוע הבא עלינו לטובה למזל ולברכה. בדברים הבאים אתן מספר סגולות ועצות נפלאות שלדעת חכמי ישראל הן מסוגלות לישועות רבות בתחום הפרנסה. דעו כי אם פרנסתכם בטורח וקשיים פוקדים בתחום הכלכלי, הקבלה מציעה קשת פעולות שבאמצעותן השפע והמזל בוודאי יגיע אליכם, לשם כך קיים יעוץ קבלי מפורט. 

* יהודים רבים נהגו להזכיר את "אליהו הנביא" במוצאי שבת ככתוב ברמ" א: "להתפלל שיבוא ויבשרנו הגאולה" ומלבד עניין זה הרי ציינו חכמי הקבלה כי קיימת סגולה עצומה בהזכרת השם "אליהו הנביא". הרב משה בן מכיר בספרו "סדר היום" מדגיש את המספר חמישים ושתיים שהוא הגימטריא של "אליהו" וזה לשונו: "שמעתי שכל המזכיר שמו נ"ב פעמים יצליח בכל והוא כמניין אליהו, וכן יש מדקדקין שעושים כן ומזכירים שמו פעם אחר פעם נ"ב פעמים במוצאי שבת". דהיינו קודם ההבדלה על האדם לומר בקול רם "אליהו" ברציפות חמישים ושתיים פעמים וחזקה עליו שיצליח בכל עיסוקיו באותו השבוע.

* לעומת זאת יש שטענו כמו ה"אליה רבה" בשם "התוספות שבת" כי יש לומר "אליהו הנביא" מאה ושלושים פעמים כמניין "אליהו הנביא" בתוספת עשר האותיות וכך מובא בספר "באר היטב": " ויש לומר ק"ל פעמים אליהו הנביא קודם ההבדלה.." 

* בספרים "מראה הילדים" ו-"האח נפשנו" מובא כי סגולה עצומה לומר שבעים פעמים "אליהו הנביא" ככתוב: "להרוויח פרנסתו בלי צער יאמר בכל מוצאישבת ע' פעמים אליהו הנביא לא פחות ולא יותר.. ולא תגיד לשום אדם ויועיל " 

* סגולה נוספת נפלאה לומר "וייתן לך הא-לוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש" (בראשית כ'ז, כ'ח). בספרים "כלבו" ו"אבודרהם" נכתב שנהגו לומר פסוקים אלו, שהם כולם פסוקים של ברכה והצלחה. ואומרים אותם לסימן טוב לכל השבוע. הרה" ק מגוסטינין זצוק"ל היה אומר "איני יודע איך באפשרות איש ישראל שיהיה לו פרנסה בימות השבוע אם אינו אומר "וייתן לך" במוצאי שבת".

* לדעת האר"י הקדוש אמירת פיטום הקטורת מועילה ביותר במוצאי שבת והוא סימן הצלחה והרווחה וסימן עושר (סדר היום)
טוב לומר פיטום הקטורת כשבאים הביתה במוצאי שבת שהוא מבטל השפעת החיצוניים (סדור קול יעקב לרבי יעקב קופל). 

* סגולה נפלאה לפרנסה המובאת בספר "סגולות ישראל", בכל יום בבוקר ובערב יאמר עשר פעמים את הפסוק "מאשר שמנה לחמו..." ( בראשית, מט', כ').

* מהרח" ו, ר' חיים ויטאל זצוק"ל, בספרו ליקוטי תורה בפרשת ואתחנן מלמד על סודם המופלא של קריאת פרקי שירה ככתוב "סוד פרקי שירה רם ונישא לאמרו בכל יום, דע כי כל הנבראים בעולם יש להם שר למעלה להמשיך עליהם שפע והיא על ידי אמירת השירים למטה. ועל ידי השירה משפיע חיותו" .

ולסיום אי אפשר שלא להזכיר את עניין "מעשר הכספים". מקור קדום למנהג זה אנו מוצאים בבראשית. שם אברהם הפריש מעשר משלל המלחמה למלכי צדק מלך שלם ובהמשך אף נכדו של אברהם,יעקב, מבטיח להפריש עשירת מנכסיו ככתוב: "וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך" (בראשית כח',כ" ב). מדברים אלו לימד רבי יוחנן במסכת תענית :" עשר בשביל שתתעשר" . קרי, באם תעשר ממונך תראה עשירות רבה. לכל חובבי הנומרולוגיה אומר, באם "נעשר" את המילה "תעשר" נראה דבר מופלא. האות ת' בגימטרייא 400 ועשרה אחוזים ממנה הם 40. האות היא מ'. האות ע' בגימטרייא 70 ועשרה אחוזים ממנה הם 7, האות היא ז'. האות ש' בגימטרייא 300 ועשרה אחוזים ממנה הם 30,האות היא ל'. ולסיום האות ר' בגימטרייא 200 ועשרה אחוזים ממנה הם 20,האות היא ך'. כעת נחבר את כל האותיות "המעושרות" ונגלה את המילה "מזלך" . קוראים יקרים במאמר זה ליקטתי בעבורכם מבחר סגולות נפלאות המובאות במסורת ישראל ובספרי המקובלים לאורך הדורות. ואשרי האיש שיאמץ אותן אל ליבו וינהג על פיהן ומובטח לו שיזכה לישועות רבות הן ברוחניות והן בגשמיות. בהצלחה רבה אכי" ר.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

מחפש מטפל/ת בתחום? בקטלוג המטפלים שלנו תמצאו את האדם הנכון... לחץ/צי כאן


2676 אנשים קראו ושיתפו עמוד זה. שתף עם חברים: Post on Facebook Twitter

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאןעוד באותו נושא:

קבלה, תורת הקבלה, מזל, עץ החיים הקבלי, סגולות, חכמת הקבלה, אמונה, סגולה לפרנסה, קבלה, מחשבון התאמה זוגית לפי הקבלה, פתיחה בזוהר, פתיחה לחכמת הקבלה, התאמה בין שמות לפי הקבלה, התאמה זוגית לפי שמות בקבלה, התאמה לפי שמות קבלה, התאמה בין בני זוג לפי הקבלה, התאמה זוגית לפי שמות קבלה, משמעות האותיות בקבלה, פרנסה בקבלה, יצחק אהרון, יצחק אהרון

תן ציון למאמר זה

0