מדורי תוכן

ראשי | המנטורים | ד"ר זיו מאיר | תינוקות חולמים... על חלומות ומציאת פתרונות

תינוקות חולמים... על חלומות ומציאת פתרונות

תינוקות חולמים... על חלומות ומציאת פתרונות תינוקות חולמים... על חלומות ומציאת פתרונות

השבוע נעסוק בתינוקות ועוברים החווים חלומות וכיצד אצלינו, אנשים בוגרים חלומות קשורים לשחזור גלגולים והגשמת חלומותמסתבר, ששאלות מעין אלה נשאלו על ידי אמהות רבות מדורי דורות וכן על ידי חובבי בעלי חיים, מאז החלו בני אדם לביית בעלי חיים. הורים המתבוננים בתינוקם מגלים מדי פעם בפעם, שהוא מתכווץ ומתפתל תוך כדי שנתו, ידיו רועדות, עיניו נעות מאחורי עפעפיו העצומים, ויש גם שהוא בוכה תוך כדי שנתו. אף חובבי בעלי חיים, כגון המגדלים כלב או חתול בביתם, רואים שבעל החיים נע לעיתים בשנתו, טלפיו וזנבו רוטטים ופעמים שהוא משמיע נהימות בשנתו. האם הם חולמים?

הדרך האמינה ביותר לקבל מידע על חוויותיו של אדם, על כל מגרעותיה היא לשאול אותו על כך. על חוויותיהם של תינוקות ושל יצורים שאינם בני אדם, לא נוכל כמובן ללמוד בדרך זו  וכל תשובה שניתן לעצמנו על שאלות אלו תהא בהכרח  עקיפה.

 אצל בני האדם היודעים לדווח מילולית נמצאה הקבלה בין חוויות החלום לבין השינה הפעילה, בייחוד לבין המצב של התפרצות המתח האמוציונלי המרובה בעת השינה הפעילה, ובשינה בכלל לקראת שעות ההתעוררות. בבואנו לחפש תשובה לשאלה- האם תינוקות ובעלי חיים חולמים, נבדוק ראשית כל- האם גם אצלם קיים סוג השינה הפעילה על כל התופעות הפיזיולוגיות הכרוכות בו, דבר זה נחקר באופן יסודי ביותר.

אשר לתינוקות, ברור שיש להם שינה פעילה בשפע. ולא זו בלבד, אלא ששנתם הפעילה מרובה מזו של  בני אדם מבוגרים. משך השינה בכללה, לאמור סך כל השינה הפעילה והשקטה גם יחד, מרובה הוא ביותר אצל תינוקות, והוא הולך ופוחת בהדרגה עם העלייה בגיל. הילוד ישן בממוצע כ- 16 שעות ביממה וכעבור מספר שבועות מתקצר זמן זה לכ- 14 שעות ביממה. בתוך כארבעה חודשים להיוולדו ישן הוא כ- 13 שעות ביממה בלבד: מכאן ואילך, מתקצר הזמן בהדרגה בצורה איטית יותר, עד שהוא מגיע לרמת השינה של מבוגר כ- 7- 8 שעות שינה בממוצע ליממה.

לא זו בלבד ששנת התינוקות נמשכת זמן רב משנתם של מבוגרים, אלא שחלקה היחסי של השינה הפעילה מתוך כלל השינה גדול אצל התינוק יותר מאשר אצל מבוגר. סמוך ללידה תופסת השינה הפעילה קרוב למחצית מכלל השינה של הילוד, והיא הולכת ומתקצרת בהדרגה ומגיעה לכ- 20- 25 אחוז עם הבגרות. מכאן ששעות השינה הפעילה של הילוד הן מרובות ביותר: כמחצית מכלל שנתו הארוכה.

השינה הפעילה מופיעה בשלבים המוקדמים ביותר של החיים והיא קיימת לא רק אצל הילוד, אלא אף אצל עוברים בחודשים האחרונים טרם נולדו. בחודשים אלה ניתן להצמיד אלקטרודות לבטנה של האם ובמכשירים אלקטרוניים מורכבים ועדינים ניתן לאמוד את השינויים הפסיכולוגיים שחלים בעובר.  כן נערכו ניסיונות על פגים, מסתבר שמשך שנתם בכללה מרובה במקצת, אף ממשך שנת הילוד, בנוסף  אחוז שנתם הפעילה עולה על זה שאצל הילוד ושאינו פג- למעלה ממחצית משך השינה.

תוצאות מחקרים אלו ברורים. אולם  נשאלת השאלה: האם ניתן להסיק מן הזהות הקיימת אצל מבוגר "שינה פעילה = חלימה", שגם התינוקות חולמים? לכאורה, נראית מסקנה זו כהגיונית. אך עלינו לשאול את עצמנו, האם מסוגלים התינוקות לחלום טרם העשירו את עולמם הפנימי ואת חוויותיהם בתכנים מחיי העירות של העולם החיצוני? והרי אצל המבוגר ברור כי אף שיהיה תוכן החלומות זר ומוזר ככל שיהיה, הריהו שאוב בעיקרו מניסיון החיים ומהחוויות של שעות העירות. גם החריגה מן המציאות מבוססת על יסודות השאובים ממנה, והראיה: עיוור מלידה, אשר מעולם לא ראה צורות וצבעים מן העולם החיצוני, חלומו איננו מורכב ממחזות ראייתיים אלא מיסודות השאובים מתוך חוויותיו הוא בשעות העירות דהיינו, מתחושות מישושיות ואחרות הקיימות אצלו. ובאשר לתינוקות ועוברים נראה כי עולם התחושות של העובר הוא מצומצם ביותר, ומה יכול אפוא, להיות תוכן חלומותיו? הילוד לעומת זאת רואה, שומע וחש ברבים מן הגירויים שמסביבו, הוא חווה חוויות של אי נוחות וכאב, כגון רעב, חום, רטיבות, וכן גם חוויות של סיפוק צרכים, הוא מסתגל בהדרגה לסביבתו, מכיר אותה, מבחין בדמויות המבוגרים המקיפים אותו ועוד. עם כל זאת, נראה כי עולם חוויות זה הוא דל ומצומצם, ונשאלת השאלה: האם די בו כדי להוות בסיס לחוויות חלומיות, כפי שאנו המבוגרים מבינים את המושג?

על כך אשיב כי מאחר ולמחקר הפסיכולוגי הקונבנציונלי אין תשובה, ולא נראה, כי בעתיד הקרוב תהיה תשובה, אלא אם יהיו מספיק פתוחים לתשובתי הבאה, אותה אצטט מספרי "גלגול נשמות" (כל הסודות הכמוסים):

האם ועל מה תינוק בן יומו חולם?

המחקר הפסיכולוגי  במעבדות שינה מלמד כי שנתם של תינוקות היא ברובה שנת REM , (פעילה) לפיכך הסיקו חוקרים שונים כי שלב זה קשור להתפתחות המוח. לטענתם הקשר עשוי להיות משני כיוונים, יתכן שהתפתחות המוח גוררת הופעת שנת רים (אולי כדי להכניס סדר בהתפרצויות של צמיחת נירונים), וייתכן גם ששנת רים היא הסוללת את הדרך להתרחשות צמיחה של המוח.

כן קיימות השערות רבות נוספות לתופעה התמוהה של שנת REM ולהלן 4 סוגי הסבר נוספים על פי מספר חוקרים אחרים: 1. עמידה על המשמר 2. למידה (התגבשות או הדחה), 3. תכנות מחדש של התנהגויות טיפוסיות למין, 4. התפתחות המוח, מכאן שניתן לומר כ במקום שיש כל כך הרבה הסברים משוערים אין הבנה כלל לסיבות התופעה. עד כה לא זכתה אף אחת מן ההשערות לאישוש ברור או להפרחה חד משמעית. אמנם המחקר מלמד כי חסך בשנת REM חל אחרי אימון, הוא פוגם בלמידה ובמיוחד בלמידה של תפקידים מסובכים, אבל השפעת החסך אינה גדולה ביותר ראו מחקרו של McGrath&Cohen 1978:Smith1985) )

מחקרים בעוברים ובתינוקות אשר נולדו קודם זמנם מראים ששנת REM מופיעה לראשונה שלושים שבועות לאחר ההתעברות ומגיעה לשיאה בערך בשבוע ה-40 Roffwarg,Muzio&Dement,1966,Petter-)) כ-70 אחוז משנתם של ילודים היא שנת REM, בגיל שישה חודשיים יורד השיעור הזה  ל- 30%, בגיל 8 ל-22% ובשנות הבגרות המתקדמות לפחות מ- 15%.

אם תפקיד שנת REM הוא לקדם את התפתחות המוח, נשאלת השאלה מדוע קיימת שנת REM גם בבוגרים?  אחת האפשרויות לדעת החוקרים השונים היא ששנת REM ממריצה את השינויים הכבירים החלים במוח בזמן התפתחותו,מאידך כאשר אנו מעירים במעבדות השינה את הנסיינים בשנת הREM,  הם תמיד מספרים כי היו באמצע חלום, דהיינו  יש לציין כי שלב החלימה על פי כל המחקרים מלמד כי הוא השלב בו מתרחשת שנת ה-REM, עוד אציין כי  בכל המחקרים אין כל קשר בגיל הנסיין אותו אנו מעירים, כלומר בכל גיל בו אנו מעירים את הנסיין מתברר כי הערנו אותו בעת החלום.

לעומת זאת בכל שלב שינה אחר בו אנו מעירים את הנסיין אין הוא טוען כי הערנו אותו בעת החלום,  מכאן שאין ספק כי שנת ה-REM היא השינה בה אנו חולמים וחווים חוויות שונות. 

אם כן, מדוע עוברים חולמים כ-70% מהזמן בו הם ישנים? ומעל הכל, על מה הם חולמים? אלו חוויות הם כבר הספיקו לחוות? מדוע הם לעתים מחייכים בעת החלימה - מה הם רואים?  מדוע תינוקות רכים החולמים רק כ-50%-30% (תלוי בגיל ) צוחקים לעיתים בשנתם, או מתעוררים בחרדה ובוכים בפחד היסטרי? האם גם זה קשור לשלב התפתחות המוח? או בשל המרצת שינויים החלים במוח כחלק מההתפתחות? אם כן מדוע לעיתים התינוק בשנת  החלימה מחייך ומגיב בעזרת גפיו כאילו הוא רואה דבר מה , כמו גם שרוי לעיתים בפחדים ובהתכווצות?

מכאן שההסברים של  החוקרים המלומדים לוקה בחוסר רב, הם אינם יכולים להסביר את התופעה, ובודאי שההסבר המדעי במקרה זה לא צלח.

ההסבר ההגיוני הפשוט ביותר הוא:

א. כמו שהמבוגר חולם גם התינוק חולם.

ב. כפי שהמבוגר חולם בחלק מחלומותיו על ההתנסויות שחווה כך גם התינוק חולם על חלק מההתנסויות שחווה.

ג. משך החלימה הארוך יותר של התינוק נעוץ בעובדה שהמעבר לחיים הללו צורך  הסתגלות איטית יותר, על כן הוא שרוי יותר זמן בזיכרונות מהעבר, דבר המקל עליו את תנאי ההסתגלות לחיים, כך, ככל שאנו גדלים אנו זקוקים לפחות זמן הקשור בהסתגלות לחיים אלו, ואנו יכולים להתמודד עם המקום והחוויות אותם אנו חווים.

ד. על אלו חוויות חולם התינוק, או העובר?

על אותם החוויות, זיכרונות המצויים עמו מגלגולו הקודם אשר טרם עברו /נמחקו מהשלב המודע ללא מודע והם עדיין טריים במוחו.

כידוע  חלק מהילדים בשלב הצעיר לרוב עד גיל 3-4 שנים  זוכרים את גלגולם הקודם  (בהמשך מפורטים מחקרים שונים בעניין זה התומכים בכך,).

לכאורה, קביעתי זו אינה טובה יותר מקביעתם של  חוקרים רבים שציטטתי  קודם לכן האומנם ???     תופתעו  בהמשך.....

ציטוט של מחקר זה כאמור, מובא מתוך ספרי "גלגול נשמות כל הסודות הכמוסים", המסביר את התחבטות החוקרים בשאלה, האם ועל מה העובר והתינוק חולמים?

במהלך הטיפולים אותם אני מבצע באמצעות שחזור גלגולים לבעיות ופחדים שונים בקליניקת מכללת ברק לרפואה משלימה, לא אחת התברר, כי קיים קשר הדוק ביותר בין חוויות חלימה שונות לבין גלגולים, בספרי "שחזור גלגולים", ציטטתי עשרות מקרים טיפוליים, בחלקם רואים את הקשר ההדוק בין החלומות שלנו הגורמים לנו לרוב לקום בתחושת חרדה, או זיעה קרה, או סתם בתחושה לא טובה לבין גלגולים שונים.

מחפש מטפל/ת בתחום? בקטלוג המטפלים שלנו תמצאו את האדם הנכון... לחץ/צי כאן


1510 אנשים קראו ושיתפו עמוד זה. שתף עם חברים: Post on Facebook Twitter

מחפש מטפל בתחום? אינדקס המטפלים והיועצים מבית אלטרנטיבלי
הקלד שם, או לחץ כאןעוד באותו נושא:

שחזור גלגולים, חלומות, חלום, פירוש חלומות, תינוק, תינוקות, מכללת ברק, שחזור גלגולים, מאיר זיו, פירוש חלומות, תינוקות חולמים

תן ציון למאמר זה

0