דומעה שארל


052-3315880 :דיינ ,08-6422042 :'לט  עבש ראב ,4 תיעלס
www.adadassa.co.il